+13013826376 laird@sbcglobal.net

富艺斯再创亚洲拍卖会上手表最高成交价纪录

富艺斯再创亚洲拍卖会上手表最高成交价纪录
十博最佳体育平台 - 首页 2022-05-03

富艺斯第二场喷鼻港拍卖圆满竣事,总成交额高达1亿5万万港元 ,较去年喷鼻港首拍增加25%,冠绝本季亚洲区内所有名表拍卖会。

富艺斯再创向来亚洲拍卖会上手表最高成交价纪录,打破其2015年12月创下之同类纪录

本场亦刷新两枚百达翡丽主要骨董手表之最高成交价世界拍卖纪录 。本拍场共有逾400名举世买家介入网上竞投 ,创下富艺斯有史以来及向来所有名表拍卖会上最高网上竞投价:1,410万港元。

富艺斯在春天拍出的名表傍边,8枚逾100万美元、4枚逾200万美元,此佳绩在名表拍卖季度内属前所未有。

富艺斯(PHILLIPS)于2016年5月31日联同Bacs & Russo在文华东方旅店进行第二场喷鼻港名表拍卖会 ,傍边一枚百达翡丽手表以19,720,000港元成交,刷新亚洲拍卖会上手表最高成交价纪录 。整场拍卖总成交额高达150,669,500港元,成就斐然。

拍卖官暨资深参谋Aurel Bacs 暗示:「拍卖现场竞投氛围相称灼热 ,叫价此起彼落。来自全世界最具目光的买家云集一堂,争相竞逐两枚细密繁杂的百达翡丽18K红金手表,在末了阶段由6名投标者在现场、德律风及网上经30分钟之猛烈争持后 ,末了由突围而出的买家乐成夺患上 ,现场报以强烈热闹掌声 。」

富艺斯钟表部举世主管Sam Hines暗示 :「现时钟表市场成长蓬勃,买家精炼独到且明智谨慎,对于于卓尔不凡的贵重名表需求甚殷。他们在本场拍卖会积极介入 ,足见富艺斯在为客户搜罗最希世难求时计方面的乐成。」

本场最瞩目的拍品包孕:

- 百达翡丽型号2499以19,720,000港元成交,刷新该型号最高成交价世界拍卖纪录,同时创下亚洲拍卖会上手表最高成交价纪录 。

- 百达翡丽型号2523/1世界时间手表以19,496,000港元成交 ,刷新该型号最高成交价世界拍卖纪录。

- 劳力士型号8382红金蓝搪瓷表盘手表以1,900,000港元成交,刷新该型号最高成交价世界拍卖纪录。

- 百达翡丽铜及搪瓷正方形太阳能座钟以1,900,000港元高价成交 。

今世手表亦一样取患上骄人成就,此中包孕百达翡丽钛金属主动上弦镂空手表 ,型号5180(成交价:4,240,000港元),和为Sir Eric Clapton精制的百达翡丽铂金手表,型号5004(成交价 :6,280,000港元) 。

十博最佳体育平台 - 首页

【读音】:

fù yì sī dì èr chǎng pēn bí gǎng pāi mài yuán mǎn jun4 shì ,zǒng chéng jiāo é gāo dá 1yì 5wàn wàn gǎng yuán ,jiào qù nián pēn bí gǎng shǒu pāi zēng jiā 25%,guàn jué běn jì yà zhōu qū nèi suǒ yǒu míng biǎo pāi mài huì 。

fù yì sī zài chuàng xiàng lái yà zhōu pāi mài huì shàng shǒu biǎo zuì gāo chéng jiāo jià jì lù ,dǎ pò qí 2015nián 12yuè chuàng xià zhī tóng lèi jì lù

běn chǎng yì shuā xīn liǎng méi bǎi dá fěi lì zhǔ yào gǔ dǒng shǒu biǎo zhī zuì gāo chéng jiāo jià shì jiè pāi mài jì lù 。běn pāi chǎng gòng yǒu yú 400míng jǔ shì mǎi jiā jiè rù wǎng shàng jìng tóu ,chuàng xià fù yì sī yǒu shǐ yǐ lái jí xiàng lái suǒ yǒu míng biǎo pāi mài huì shàng zuì gāo wǎng shàng jìng tóu jià :1,410wàn gǎng yuán 。

fù yì sī zài chūn tiān pāi chū de míng biǎo bàng biān ,8méi yú 100wàn měi yuán 、4méi yú 200wàn měi yuán ,cǐ jiā jì zài míng biǎo pāi mài jì dù nèi shǔ qián suǒ wèi yǒu 。

fù yì sī (PHILLIPS)yú 2016nián 5yuè 31rì lián tóng Bacs & Russozài wén huá dōng fāng lǚ diàn jìn háng dì èr chǎng pēn bí gǎng míng biǎo pāi mài huì ,bàng biān yī méi bǎi dá fěi lì shǒu biǎo yǐ 19,720,000gǎng yuán chéng jiāo ,shuā xīn yà zhōu pāi mài huì shàng shǒu biǎo zuì gāo chéng jiāo jià jì lù 。zhěng chǎng pāi mài zǒng chéng jiāo é gāo dá 150,669,500gǎng yuán ,chéng jiù fěi rán 。

pāi mài guān jì zī shēn cān móu Aurel Bacs àn shì :「pāi mài xiàn chǎng jìng tóu fēn wéi xiàng chēng zhuó rè ,jiào jià cǐ qǐ bǐ luò 。lái zì quán shì jiè zuì jù mù guāng de mǎi jiā yún jí yī táng ,zhēng xiàng jìng zhú liǎng méi xì mì fán zá de bǎi dá fěi lì 18Khóng jīn shǒu biǎo ,zài mò le jiē duàn yóu 6míng tóu biāo zhě zài xiàn chǎng 、dé lǜ fēng jí wǎng shàng jīng 30fèn zhōng zhī měng liè zhēng chí hòu ,mò le yóu tū wéi ér chū de mǎi jiā lè chéng duó huàn shàng ,xiàn chǎng bào yǐ qiáng liè rè nào zhǎng shēng 。」

fù yì sī zhōng biǎo bù jǔ shì zhǔ guǎn Sam Hinesàn shì :「xiàn shí zhōng biǎo shì chǎng chéng zhǎng péng bó ,mǎi jiā jīng liàn dú dào qiě míng zhì jǐn shèn ,duì yú yú zhuó ěr bú fán de guì zhòng míng biǎo xū qiú shèn yīn 。tā men zài běn chǎng pāi mài huì jī jí jiè rù ,zú jiàn fù yì sī zài wéi kè hù sōu luó zuì xī shì nán qiú shí jì fāng miàn de lè chéng 。」

běn chǎng zuì zhǔ mù de pāi pǐn bāo yùn :

- bǎi dá fěi lì xíng hào 2499yǐ 19,720,000gǎng yuán chéng jiāo ,shuā xīn gāi xíng hào zuì gāo chéng jiāo jià shì jiè pāi mài jì lù ,tóng shí chuàng xià yà zhōu pāi mài huì shàng shǒu biǎo zuì gāo chéng jiāo jià jì lù 。

- bǎi dá fěi lì xíng hào 2523/1shì jiè shí jiān shǒu biǎo yǐ 19,496,000gǎng yuán chéng jiāo ,shuā xīn gāi xíng hào zuì gāo chéng jiāo jià shì jiè pāi mài jì lù 。

- láo lì shì xíng hào 8382hóng jīn lán táng cí biǎo pán shǒu biǎo yǐ 1,900,000gǎng yuán chéng jiāo ,shuā xīn gāi xíng hào zuì gāo chéng jiāo jià shì jiè pāi mài jì lù 。

- bǎi dá fěi lì tóng jí táng cí zhèng fāng xíng tài yáng néng zuò zhōng yǐ 1,900,000gǎng yuán gāo jià chéng jiāo 。

jīn shì shǒu biǎo yì yī yàng qǔ huàn shàng jiāo rén chéng jiù ,cǐ zhōng bāo yùn bǎi dá fěi lì tài jīn shǔ zhǔ dòng shàng xián lòu kōng shǒu biǎo ,xíng hào 5180(chéng jiāo jià :4,240,000gǎng yuán ),hé wéi Sir Eric Claptonjīng zhì de bǎi dá fěi lì bó jīn shǒu biǎo ,xíng hào 5004(chéng jiāo jià :6,280,000gǎng yuán )。


上一篇:调研:中国有不少人想买Apple Watch 下一篇:提倡以及宏扬“许家宝”的科研精力以及工匠精力

评论